วิธีใช้ google classroom

วิธีใช้ google classroom

วิธีใช้ google classroom เป็นบริการบนเว็บฟรีที่พัฒนาโดย Google สำหรับโรงเรียนที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อลดความซับซ้อนในการสร้างแจกจ่ายและตัดเกรดงาน จุดประสงค์หลักของ Google Classroom คือการปรับปรุงกระบวนการแชร์ไฟล์ระหว่างครูและนักเรียน ประมาณ 40 ถึง 100 ล้านคนใช้ Google Classroom

Google Classroom คืออะไร
Google Classroom เปิดให้บริการสำหรับทุกคน ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้อาจารย์สร้างและเก็บงานโดยไม่ต้องใช้กระดาษ และยังสามารถช่วยประหยัดเวลา เช่น ความสามารถในการทำสำเนาของ Google ให้กับนักศึกษาแต่ละคน นอกจากนี้ยังสร้างโฟลเดอร์สำหรับแต่ละกันและแต่ละคนเพื่อความเป็นระเบียบของข้อมูล นักศึกษาสามารถติดตามงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายว่ามีอะไรครบกำหนดบ้าง UFABET

อาจารย์สามารถติดตามการทำงานของนักศึกษาได้ว่าใครยังไม่เสร็จ และอาจารย์ยังสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานและให้คะแนนกับงานที่นักศึกษาส่งมาได้อย่างรวดเร็ว วิธีการเข้า Class SA Gaming แต่ละครั้งก็ไม่ยุ่งยาก อาจารย์สามารถเพิ่มนักศึกษาได้โดยตรง หรือแคแชร์รหัสเพื่อให้นักศึกษาเข้าห้องเรียนได้ การตั้งค่ารหัสใช้เวลาเพียงแค่ครู่เดียว ประโยชน์ของการใช้งาน Google Classroom จะช่วยให้ประหยัดเวลา ตรวจงานได้ง่ายมากขึ้นเป็นระเบียบ และปลอดภัยเพราะ Classroom จะไม่นำเนื้อหาหรือข้อมูของนักศึกษาไปโฆษณา

วิธีใช้ google classroom

ระบบ Google Classroom

ฟังก์ชั่นการใช้งานที่สำคัญ

อัพโหลดเอกสารประกอบการเรียน (ไม่จำกัดขนาดไฟล์)
เชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลและสื่อบนอินเตอร์เนท เช่น คลิปวีดีโอ เว็บเพจ
สร้างแบบทดสอบและแบบสอบถาม PGSLOT
สร้างช่องทางสำหรับส่งงานแบบออนไลน์
ใช้งานเชื่อมโยงกับระบบอื่นๆของ Google เช่น Google Doc, Google Sheet, Google Draw

ข้อดี

หากใช้งานคู่กับระบบจัดการเอกสารออนไลน์ เช่น Google Doc จะช่วยให้ตรวจสอบความคืบหน้าในการทำงานของนักศึกษาได้ง่ายขึ้น และสามารถให้คำแนะนำได้แบบ realtime PG SLOT

Google Classroom ช่วยให้ผู้สอนสร้างห้องเรียนออนไลน์ ด้วยการเช็กชื่อ และจัดระเบียบเอกสารและกระดานในรูปแบบ Streaming ได้อย่างง่ายดาย

และป้องกันความปลอดภัยได้ด้วยการเข้ารหัส เช่นเดียวกับการเข้าใช้งานผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Google

สร้างการบ้านให้เด็กๆ เข้ามาทำกิจกรรมได้ และผู้สอนสามารถตรวจให้คะแนนรายคนได้ Slotxo

ใช้งานได้กับทุกอุปกรณ์ ทั้ง PC และ Smart Device ที่รองรับ Android, iOS

ข้อเสีย

การประมวลผลแบบทดสอบซับซ้อนกว่าของระบบ E-learning

การใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ต้องการเบราเซอร์รุ่นใหม่ เช่น Chrome หรือ Firefox ที่ใช้ต้องเป็นรุ่นอัพเดทล่าสุด อาจพบปัญหาในการใช้งานผ่าน Internet Explorer Slot

หน้าตาของระบบที่เน้นความสวยงามอาจทำให้หาปุ่มต่างๆไม่เจอ เพราะส่วนใหญ่จะใช้ไอค่อนสัญลักษณ์แทนคำพูดอธิบาย หากผู้ใช้ไม่มีประสบการณ์ในการใช้งานแอพพลิเคชั่นของ Google มาก่อน อาจพบว่าใช้งานยาก

ไม่มี Student view

วิธีใช้ Google Classroom สร้างห้องเรียน

Google Classroom เป็นการสร้างห้องเรียน ที่วางระบบเช็กชื่อ และสร้างโพสต์กิจกรรมได้ โดยที่ครูผู้สอนต้องออกแบบห้องเรียนนี้ไว้

Google Classroom ทําอะไรได้บ้าง

  1. สร้างรหัสล็อกอินได้ทั้งผู้สอน และผู้เรียน

วิธีใช้งานคือ ผู้ใช้งานเข้าไปสร้างห้องเรียน Google Classroom ได้ที่ classroom.google.com ใน Browser Google Chrome แล้วสร้าง Password สล็อต

  1. จัดการข้อมูลทั่วไปของชั้นเรียน

ในสถาบันการเรียน จะต้องมีผู้สอนเข้าไปเลือกสร้างชั้นเรียนไว้ก่อน แล้วค่อยเพิ่มจำนวนผู้สอน และเพิ่มผู้เรียนภายหลังด้วยการกดเครื่องหมายบวก ในห้อง Google Classroom > Create Class และกรอกข้อมูลชื่อชั้นเรียน, เวลาเรียน, วิชา แล้วกด Create

  1. เพิ่มผู้สอนร่วม

หากในชั้นเรียนมีผู้สอนอื่นๆ เพิ่มเติม คลิกเลือกที่แถบเมนู About > Invite Teathers คลิกเลือกผู้สอนร่วมจากบัญชี Gmail จากนั้นคลิก Invite

  1. จัดเก็บข้อมูลผู้เรียน และ นำผู้เรียนออกจากห้อง

คลิกดูข้อมูลผู้เรียนได้ที่ Students และเชิญนักเรียนเข้าห้องเรียนได้ที่ Invite Students ด้วย Email สามารถจัดการให้ออกจากห้องได้ด้วยการกด “Remove” Joker

  1. จัดเก็บชั้นเรียน เรียกคืนชั้นเรียนที่ถูกเก็บหรือลบได้

ห้องเรียนที่ถูกสร้างเสร็จแล้ว สามารถคลิกเลือกเพื่อแก้ไขได้ที่ “Edit” และคลิกจัดเก็บได้ที่ “Archive” เมื่อต้องการคลิกกลับมาเลือกดูชั้นเรียนที่เก็บไว้ คลิกเลือก Archived Classes และเมื่อต้องการลบ คลิก “Delete”

  1. สร้างประกาศกิจกรรม

เมื่อมีโน้ต หรือประกาศที่ต้องการแจ้งให้นักเรียนรับทราบ คลิกไปที่ “Announcement” และเลือกหัวข้อประกาศ ซึ่งสามารถแจ้งให้กับนักเรียนทุกคน หรือให้เห็นเฉพาะบางคนได้

  1. สร้างการบ้าน ตลอดจนให้ส่งงานและตรวจงาน

สร้างการบ้าน ด้วยการตั้งสร้างคำถามได้ที่ เครื่องหมาย (+) เมื่อคลิกเลือกที่ Stream และ Create Queation

  1. แชร์โพสต์จากวิชาอื่น

เมื่อต้องการนำเข้าโพสต์จากวิชาอื่นเพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาเพิ่ม ก็เลือกที่ Stream กด เครื่องหมาย (+) แล้วเลือกไปที่ Reuse Post

  1. Export รายงานเป็น Google Sheet สล็อต ให้ดาวน์โหลดเพื่อตัดเกรดให้คะแนนได้ง่าย

เมื่อต้องการตรวจกิจกรรมหรือการบ้าน ก็สามารถเลือกไปที่ชื่อนักเรียนแต่ละคน หรือต้องการส่งคะแนนออกมาเป็น Google Sheets ก็คลิกเครื่องหมายฟันเฟืองด้านข้าง แล้วเลือกการส่งออกเป็น CSV ตามที่ต้องการ โดยเปิดใน Microsoft Excel ได้

  1. เปลี่ยนธีม

เปลี่ยนธีมและแบนเนอร์ได้ด้วยการคลิกเลือก Select Theme > Gallery > Patterns เลือกรูปแบบที่ต้องการแล้วกด “Select Class Theme” หากต้องการเลือกรูปอื่น คลิก “Upload Photo”

วิธีใช้ google classroom

Google Classroom

ได้รับการประกาศเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2014 โดยมีตัวอย่างสำหรับสมาชิกบางคนของโปรแกรม G Suite for Education ของ Google เผยแพร่สู่สาธารณะเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2014 ในปี 2015 Google ได้เปิดตัว Classroom API และปุ่มแชร์สำหรับเว็บไซต์ทำให้ผู้ดูแลระบบและนักพัฒนาของโรงเรียนสามารถมีส่วนร่วมกับ Google Classroom Joker สล็อต ได้มากขึ้น

นอกจากนี้ในปี 2015 Google ได้รวม Google ปฏิทินไว้ใน Classroom สำหรับวันครบกำหนดของการมอบหมายทัศนศึกษาและวิทยากรในชั้นเรียน ในปี 2560 Google ได้เปิด Classroom เพื่อให้ผู้ใช้ Google ส่วนบุคคลเข้าร่วมชั้นเรียนได้โดยไม่ต้องมีบัญชี G Suite for Education และในเดือนเมษายนปีเดียวกันผู้ใช้ Google ส่วนบุคคลทุกคนสามารถสร้างและสอนได้ ชั้นเรียน

ในปี 2018 Google ได้นำเสนอการออกแบบใหม่ครั้งใหญ่ให้กับ Classroom ซึ่งรวมถึงการเพิ่มส่วนงานของชั้นเรียนใหม่ปรับปรุงอินเทอร์เฟซการตัดเกรดอนุญาตให้นำงานของชั้นเรียนมาใช้ซ้ำจากชั้นเรียนอื่น ๆ และเพิ่มคุณลักษณะสำหรับครูในการจัดระเบียบเนื้อหาตามหัวข้อ Joker

ในปี 2019 Google ได้เปิดตัวธีมภาพประกอบใหม่ 78 ธีมและตัวเลือกในการลากและวางหัวข้อและงานในส่วนงานของชั้นเรียน

ในปี 2020 Google ได้เพิ่มการทำงานร่วมกับ Google Meet ให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้ครูมีลิงก์การพบปะที่ไม่ซ้ำกันภายในแต่ละชั้นเรียน นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มคุณลักษณะหลายอย่างในห้องเรียนโดย Google ระบุว่า “เนื่องจากนักการศึกษาทั่วโลกได้คิดค้นแนวปฏิบัติใหม่ทางออนไลน์เรากำลังปรับเครื่องมือของเราเพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของแนวการศึกษาใหม่ของพวกเขา” การอัปเดตเหล่านี้รวมถึง

วิดเจ็ตสิ่งที่ต้องทำใหม่
เพิ่มเติม 10 ภาษา
บูรณาการกับระบบการจัดการการเรียนรู้เพื่อสร้างและแจกจ่ายงาน
เพิ่มสมาร์ทที่ถูกต้องและเขียนอัตโนมัติลงใน Google เอกสาร Slotxo
ในปี 2020 การใช้งาน Google Classroom เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อโรงเรียนหลายแห่งเปลี่ยนไปใช้การศึกษาระยะไกลในช่วงที่โควิด -19 ระบาด

บทความอื่นๆ การหารายได้จาก ยูทูป | ดูดวงกับ kapook

อัพเดทล่าสุด : 3 พฤษภาคม 2021 (ข้อมูลล่าสุดปี 2021)